kwalitetiscentrumdyslexie.nl smbosch@abctaalbosch.nl

taalontwikkeling voor een volwaardige ontplooiing voor iedereen

Niet goed kunnen lezen is een levenslange handicap die mensen belemmert zich te ontwikkelen. Alle informatie wordt overgebracht via taal. Het is nooit te laat om de taal alsnog te leren. Taal is de sleutel tot  de wereld.
Go to Schrijven

Schrijven

De school leert de spreektaal om te zetten in schrifttekens, dit moet op de juiste wijze gebeuren. Belangrijk is ook automatisering van de tekens. Het inslijpen van de schrijfbeweging, ontwikkeling grammatica zijn van groot belang..

Go to Spreken

Spreken

Ieder kind leert de taal van de ouders/opvoeders. Meestal doorlopen de kinderen de verschillende stadia zonder problemen. Wanneer het kind ongeveer 6/7 jaar is, is het in staat volledige zinnen met bijzinnen te maken, Ook de werkwoorden worden goed gebruikt. Het taalsysteem is dus in orde.

Go to lezen

lezen

De basisschool zal de spraakklanken koppelen aan de tekens. Die tekens moeten bij veel kinderen goed ingeslepen worden om goed te leren lezen. Wanneer de letters niet geautomatiseerd zijn, blijven de leerlingen spellend lezen en hebben zij meer tijd nodig om de inhoud helder te krijgen.

Go to Luisteren

Luisteren

Luisteren kan men bekijken 1. op het niveau van de letters; ik hoor .. en ik schrijf …. 2. Op het niveau van de zin analyseren wat de boodschap is. 3. op tekstniveau, het begrijpen van een tekst met de verbanden. Deze vaardigheden kan ieder trainen.

S.M. Bosch

taalexpert
Taalspecialist Master of Education

Het niet kunnen leren lezen is vreemd, zeker bij een normale capaciteiten. De oorzaken zijn te vinden in de veranderingen in het taalonderwijs en de verwerking ervan in de leesmethode. De oplossing is dan ook daar te vinden. Met deze wetenschap kunnen we de meeste taalproblemen op lossen.

  • Ervaring:Dertig jaar onderwijs; docent, hoofd leerlingbegeleiding, conrector; onderzoek. Niveau: basis/vmbo/havo/Vao, particulier als NT2 en NT1, volwassenenonderwijs. Particulier: Individuele begeleiding taalproblemen.

  • *Diploma Master of Education Nederlands, *Communicatie (MO-A en MO-B Nederlands) *Diploma remedial teacher *Mentor CPS *Modulering CPS *Communicatie PR drs. Van Wijk *RTTI

  • Taalontwikkeling op alle niveaus, spreken, luisteren, schrijven, lezen. * Intake: vaststellen beginsituatie; Vervolg: 1 bespreken taalproducten; 2. controle vorderingen; eigen investering: 15 minuten per dag; Frequentie: eenmaal per week/twee weken; Duur:30 tot 60 minuten per keer.

  • Spellen, automatiseren, examenvragen lezen, begrijpend lezen, samenvatten, faalangst reductie.

De lesinformatie

aanbod

Lessen: individueel of in groepsverband, Plaats: kantoor/op locatie. Duur: les 30 tot 60 minuten per week. Frequentie: eenmaal per week/twee weken. De lessen: Examentraining, examenvragen lezen, Spelling, Automatisering, Lezen, begrip van teksten.

kosten

1. Bij aanvang een test van een uur, kosten € 95.00. 2. De training: € 50.00 per uur. 3. Bij lessen op locatie: reiskostenn.

locatie/opleiding

Contact: 0620560805 smbosch@abctaalbosch.nl
Van der Poest Clementstraat 22 4443 AM Nisse. Ervaring: docent basis t/m examenklassen, leerlingbegeleiding; Opleiding: Master of education; Remedial teacher; Mentor; Communicatie; De geschiedenis van de vakdidactiek; Spellingwet.

uitgangspunten

Uitgangspunten: kennis vakdidactiek van taal,; Spellingwet, acbtaal e.a. bronnen, Aanvang: onderzoek taalniveau en automatisering. Vervolgens: 1 een plan maken; 2 wekelijks doornemen taalproducten; 3 controle op het proces; Eigen investering: per dag 15. minuten.
Enkele ervaringen van mensen die met mij werkten.