GOEDE TAALONTWIKKELING leidt tot EEN VOLWAARDIGE ONTPLOOIING

Lezen is van de sleutel tot de maatschappij

Niet goed kunnen lezen is een levenslange achterstand die mensen belemmert zich te ontwikkelen. Alle informatie wordt overgebracht via taal. Het is nooit te laat om de taal alsnog te leren. Taal is de sleutel tot  de wereld.

Taalspecialist

docent, remedial teacher
Master of Education

Dat iemand niet kan leren lezen is vreemd, zeker bij iemand met een normale capaciteiten. De oorzaken zijn de veranderingen in het taalonderwijs en de verwerking ervan in de leesmethode. De oplossing is dan ook daar te vinden. Met deze kennis van taal en taaldidaktiek kunnen we de meeste taalproblemen op lossen. Kijk voor meer informatie bij werkwijze.

  • Ervaring: Dertig jaar onderwijs; docent, hoofd leerlingbegeleiding, conrector, onderzoek. De niveaus van de lerlingen waar ik mee heb gewerkt zijn: basis/vmbo/havo/Vao, particulier als NT2 en NT1, volwassenenonderwijs. In mijn praktijk geef ik individuele begeleiding taalproblemen.

  • *Diploma Master of Education Nederlands, *Communicatie (MO-A en MO-B Nederlands) *Diploma remedial teacher *Mentor CPS *Modulering CPS *Communicatie PR drs. Van Wijk *RTTI

  • Taalontwikkeling op alle niveaus, spreken, luisteren, schrijven, lezen. * 1. Intake: vaststellen beginsituatie; * 2. Vervolg: bespreken taalproducten; * 3. Controle vorderingen; * 4. Frequentie: eenmaal per week/twee weken; * 5. Duur van de les: 30 tot 60 minuten per keer. * 7 . Eigen investering: 15 minuten per dag.

  • Problemen lezen en schrijven oplossen d.m.v. automatiseren, *2. Examenvragen lezen, begrijpend lezen, * 3. Samenvatten, * 4, Faalangst reductie. * 5 Plannen (zie studiehulpzeeland.nl)

Taalproblemen leveren vaak ook andere studieproblemen op: Studiehulp zeeland.nl

Neem vrijblijvend contact op

Call Now Button