maart 3, 2018

Grammaticale structuur

Grammaticale structuur

Met  leerlingen kan je pas over taal praten als hij zich bewust is van de grammatica die hij dagelijks in taal gebruikt.  Als de grammaticale begrippen bewust worden, dan zal de leerling die herkennen en begrijpen. Over taal praten kan alleen met kennis van de grammatica die iedereen onbewust gebruikt.

Grammatica gaat niet alleen om het benoemen van de zinsdelen, het heeft een functie, het kan helpen de kern van een zin te snappen, een zin te bouwen. Door de vaste volgorde van woorden in de vraagzin is de kern snel te zien.             

Veel mensen hebben de structuur nodig om te kunnen begrijpen, zij hebben houvast aan de structuur van de grammatica in zinnen.  Deze structuur biedt ook hulp bij het lezen van de vaak complexe toetsvragen.

Voor de zinsbouw is dit een grote steun, zowel bij schrijven als bij lezen.

Ook bij spelling heb je de grammatica nodig om te kunnen bespreken waarom de spelling zo is.

We kunnen fouten bespreken en verschijnselen uitleggen zodat leerlingen het begrijpen.  Dan zal automatiseren mogelijk zijn.

Call Now Button