maart 3, 2018

leerstijl

Leerstijl

Kinderen leren vanzelf de taal spreken, door te luisteren en te praten. Bij de meeste kinderen zijn er geen problemen voor de schooltijd, zij lerende taal. Op school moet dan de spraak gekoppeld worden aan schrijven, ofwel de spraakklanken moet gekoppeld worden aan letters.

Bij sommige kinderen gaat dat leerproces echter niet vanzelf. Dat heeft te maken met de leerstijl. De informatie verwerking gaat niet bij alle mensen op dezelfde manier.

Informatie opname                                            

Doordat niet iedereen op dezelfde wijze leert, informatie opneemt, kan niet elke leerling leren vanuit dezelfde informatie. De ene leerling verwerkt informatie op een analytische wijze, de andere niet. Leerlingen die via inductie leren, zijn vaak goed in talen, leren vanuit feiten. Leerlingen die via deductie leren, zijn vaak goed in rekenen, wiskunde, denken vanuit regels. Voor de verschillende manieren van informatie verwerken moeten we dus lesmateriaal zowel feitelijk/concreet als abstract/regels aanbieden.

Volgens de hersendeskundigen ontwikkelt ieder mens een voorkeur voor een bepaalde hersenhelft.

Dat betekent dat iedereen zijn eigen denkwijze ontwikkelt en dus ook op zijn eigen wijze informatie verwerkt. Vaak is de ene of de andere hersenhelft verder ontwikkeld.

De benadering in de meeste methodes is gericht op leerlingen die vanuit feiten een concept kunnen maken en opslaan in de hersenen. De meeste onderwijsmethodes zijn gericht op kinderen die vanuit feiten tot een concept komen, (inductie).

Sommige kinderen hebben een andere aanbod nodig, namelijk spellingregels om de spraakklanken aan letters te koppelen. Deze leerlingen hebben een behoefte aan een andere benadering om de informatie goed te kunnen opslaan. Zij willen structuur, een regel om van daaruit de feiten te kunnen voorspellen en de betekenis eraan te kunnen koppelen (deductie).

Er is dan een andere manier van aanbieden van de stof nodig. De ABC werkwijze biedt deze gestructureerde aandacht.

 

Call Now Button