maart 2, 2018

lettergreep probleem

Het lettergreepprobleem

Voor veel leerlingen is niet duidelijk wanneer zij 1 of twee medeklinkers schrijven.

De huidige taalmethodes geven aan dat “a” een korte klank is en een “aa” een lange klank. (in strijd met spellingwet, groene boekje).

Er bestaat een a en een aa, beide klanken staan voor de lange a klank. Dit geldt ook voor de e, i, o u, (de e vertoont meer afwijkingen).

De a voor de lange klank, gebruiken we bij een open lettergreep.

De aa voor de lange klank, gebruiken we in een gesloten lettergreep, omdat de medeklinkers de eigenschap hebben de voorafgaande klinker kort te laten klinken.

Korte klanken komen niet voor als eenheid in het groene boekje: Een korte klank maak je door een medeklinker erachter te plaatsen: “ah”

              

Call Now Button