juli 10, 2018

Taalverwerving

Taalverwerving

De meeste kinderen kunnen als ze zes jaar zijn spreken in volledige, grammaticaal juiste zinnen spreken.

Ook kunnen zij gecompliceerde zinnen verstaan.

Het taalsysteem heeft zich al grotendeels ontwikkeld.

Op school moeten de klanken gekoppeld worden aan tekens.

Leerlingen die een Alpha denkwijze hebben ontwikkeld koppelen vaak probleemloos de aangeboden methode omdat die uitgaat van data, de realiteit. Afbeeldingsresultaat voor inductie deductie

De bèta leerlingen hebben behoefte aan theorie, taalregels om de taal te automatiseren. Omdat zij die niet regelmatig aangeboden krijgen, kunnen zij die niet  automatiseren.

Call Now Button