juli 10, 2018

Werkwijze

Een taalprobleem  laat zich niet altijd even duidelijk zien.

Iemand kan heel erg lang het probleem “verborgen” houden tot een jaar of veertien.

Leerlingen die een taalprobleem hebben, bedenken allerlei hulp strategieën om toch mee te kunnen.

Onnauwkeurig lezen en tijdens het schrijven steeds bedenken hoe de schrijfwijze is van een woord.

Een intake gesprek bestaat uit de volgende onderdelen:

*Toetsen van het geautomatiseerde taalapparaat. Een dictee in een zodanig tempo dat de persoon geen tijd krijgt om spelregels bewust toe te passen.

De gemaakte spel- en grammaticafouten zet ik uit in de taaltest en er ontstaat een beeld wanneer het probleem is ontstaan en hoe ernstig het probleem is.

*Daarna volgt een leestest. Hoe leest iemand, spellen, intonatie waaruit begrip blijkt, de leessnelheid en nauwkeurigheid (woorden overslaan, veranderen). Daarnaast wordt uit de leestest duidelijk in welke mate dit een beperking betekent. De inhoud van een stuk tekst zou na eenmaal lezen duidelijk moeten zijn.

*Daarnaast geeft een grote discrepantie tussen verbaal en performaal in de resultaten van de IQ test, ook aan dat er een onevenwichtige ontwikkeling heeft plaatsgevonden.

AbcTaal.nl

Call Now Button